Palvelumme

  • Tilapäinen lastenhoito
  • Lapsiparkit tapahtumissa
  • Kotiinvietävät lastenhoidon palvelut
  • Valvottu ja ohjattu lapsiparkkitoiminta yritysten omissa leikkipaikoissa
  • Yksilöllisesti suunniteltu ja järjestetty tilapäinen lastenhoito eri alojen yritysten tarpeisiin